ČAP 014 - Směrnice pro rozmisťování hasicích přístrojů. Doporučení pro vybavení pracovišť hasicími přístroji. Stanovení počtu hasicích přístrojů v chráněném úseku a jejich hasicí schopnosti. Stáhnoutpdf