Aktuální přehled seminářů

Datum Název semináře Místo konání ID
1 22.05.2018 Nefrologie z pohledu underwritingu a likvidace Praha 8
ID4582
2 16.05.2018 Odhalování pojistného podvodu v praxi pojišťoven Praha 8
ID4596
3 16.04.2018 Techniky podstatného zrychlení výpočtů životního pojištění Praha 4
ID4581
4 20.03.2018 Účetní standard IFRS 17 Praha 8
ID4575
5 26.02.2018 Příčiny a důsledky kardiovaskulárních onemocnění z pohledu underwritingu a likvidace Praha 8
ID4569
6 20.11.2017 Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN) Praha 4
ID4556
7 13.11.2017 Den s IDD Praha 3
ID4559
8 06.11.2017 Psychiatrie z pohledu underwritingu a likvidace Praha 3
ID4557
9 30.10.2017 Výměna informací v prostředí pojišťoven Praha 8
ID4494
10 25.10.2017 Cyber Risk Insurance Training - Nebojte se pojišťovat kybernetická rizika Praha 3
ID4555
11 23.10.2017 Hematologie z pohledu underwritingu a likvidace Praha 3
ID4549
12 12.10.2017 Seminář právníků 2017 472 01 Doksy
ID4546
13 26.09.2017 Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy Praha 3
ID4544
14 21.09.2017 Rok se Solventností II - porovnání českého trhu na základě zveřejněných zpráv SFCR Praha 8
ID4547
15 10.05.2017 Gynekologie z pohledu underwritingu a likvidace Praha 8
ID4498
16 24.04.2017 Vyšetřování pojistného podvodu Praha 8
ID4520
17 13.04.2017 Implementace IDD - ticho před bouří? Praha 3
ID4522
18 28.03.2017 Pojištění kybernetických rizik Praha 8
ID4514
19 09.03.2017 Trendy ve zkracování účetních závěrek v pojišťovnách Praha 4
ID4499
20 23.02.2017 Závislost na tabáku z pohledu underwritingu a likvidace Praha 3
ID4497
21 15.12.2016 Cloud a outsourcing v pojišťovnictví Praha 3
ID4472
22 10.11.2016 Odpovědnost za škodu v aktuální judikatuře a trestním řízení Praha 3
ID4480
23 19.10.2016 Seminář právníků 472 01 Doksy
ID4475
24 30.09.2016 Urologie z pohledu underwritingu a likvidace Praha 8
ID4466
25 29.09.2016 Náhrada škody v podnikání Praha 8
ID4473
26 27.06.2016 ZVEŘEJŇOVÁNÍ NEFINANČNÍCH INFORMACÍ - transpozice směrnice EU do české legislativy Praha 4
ID4447
27 16.06.2016 Nařízení eIDAS a elektronizace transakcí Praha 8
ID4444
28 26.05.2016 Co přinese všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Praha 8
ID4441
29 18.05.2016 Analýzy tržních dat u pojištění vozidel Praha 8
ID4427
30 15.03.2016 Neurologie z pohledu underwritingu a likvidace Praha 8
ID4413