Produktový infolist 

Co pojištění nabízí?

Běžné životní situace doprovází větší či menší míra rizika. Například za škodu vzniklou neúmyslným poškozením nebo rozbitím zboží v obchodě, vyplavením sousedního bytu je člověk plně odpovědný a vzniklé škody je povinen nahradit. Před následky podobných rizik je možné se pojistit. Pojištění odpovědnosti vás ochrání před výdaji spojenými s úhradou škod, které můžete při každodenních činnostech způsobit jiným osobám.

Proti jakým nebezpečí se můžete pojistit?

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se vztahuje na náhradu škody, která vznikla jiné osobě na zdraví nebo na věci, zpravidla při:

 • činnosti běžné v občanském životě;
 • vedení domácnosti pojištěného a provozu jejího zařízení;
 • rekreaci a zábavě (včetně rekreačních sportů, např. cyklistiky, lyžování);
 • činnostech pracovního charakteru (mimo škody způsobené při výkonu povolání nebo podnikatelské či jiné výdělečné činnosti).

V rámci jedné pojistné smlouvy jsou pojištěny také osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti (nejčastěji manžel/manželka a děti), popř. i další osoby (např. osoba, které během dovolené svěříte opatrování bytu).

Některé pojišťovny rozšiřují pojistnou ochranu i o další nebezpečí, jako jsou například škody způsobené:

 • při chovu psa a jiných domácích zvířat, drobných živočichů a včel, které jsou ve vlastnictví pojištěného;
 • při chovu drobných hospodářských zvířat (drůbež, králíci, ovce);
 • legální držbě a používání zbraní k soukromým účelům.

Dalšími produkty lze pojistit odpovědnost za škodu:

 • při rekreačním sportu a jízdě na koni;
 • při výkonu vlastnictví k rodinnému domu (chatě, chalupě) nebo bytu v osobním vlastnictví (např. chodec se zraní při pádu na namrzlém chodníku před domem, nebo sesuvem sněhu či pádem střešní tašky dojde k poškození zaparkovaného vozidla);
 • svépomocné provádění drobných stavebních prací na nemovitosti;
 • používání malých plavidel ke sportu a rekreaci.

Pojištění standardně pokrývá škody způsobené na území České republiky, smluvně může být rozšířeno i na Evropu.

Co ovlivňuje výši pojistného?

 • výše limitů pojistného plnění;
 • rozsah pojistného krytí.

Na co nezapomenout při sjednání?

 • správně stanovit dostatečný limit pojistného plnění;
 • stanovit dostatečný rozsah pojistných nebezpečí;
 • seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění a uloženými povinnostmi;
 • toto pojištění lze zpravidla sjednat i v rámci majetkového pojištění domácnosti nebo pojištění stavby.

Upozornění: Níže uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven, které naleznete na jejich webových stránkách.