Vývoj pojistného trhu ve 2. Q 2020: Kvartál poznamenaný živly i pandemií: Povodně poničily dvakrát více majetku než vloni. Řádily ale i vichřice a požáry.

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP podle předběžných údajů za 1. pololetí 2020 dosahuje hodnoty 71,3 mld. Kč a meziročně se navýšil o 3,8 %. „Meziročně předepsané pojistné upravené dle metodiky ČAP narostlo o 2,6 mld. Kč. Jedná se o nižší hodnotu než za srovnatelné období o rok dříve, a to především zásluhou vývoje v neživotním pojištění. Tempo růstu tak ke konci 2. Q 2020 meziročně zpomalilo o 0,9 p. b., a ve srovnání s první čtvrtinou roku dokonce o 1,8 p. b.,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, analytik České asociace pojišťoven.

Celý článek ZDE

Vývoj pojistného trhu 1. čtvrtletí 2020: Dopad pandemie COVID 19 na kvartální výsledky pojistného trhu

Celkové výsledky

Petr Jedlička, hlavní analytik České asociace pojišťoven, komentuje výsledky pojistného trhu za první tři měsíce roku 2020: „Z údajů členských pojišťoven o hodnotách předepsaného pojistného za období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 vyplývá pokles hodnoty předepsaného pojistného v souhrnném odvětví zahrnující v rámci neživotního odvětví všechna ostatní odvětví mimo pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i firem,“ a dále dodává: „V tomto segmentu, do kterého patří léčebné výlohy a další rizika cestovního pojištění, pojištění cizinců aj., došlo již k 31. 3. 2020 k poměrně významnému propadu pojistného o 5,9 %, přestože minulé ročníky jsme sledovali průměrný růst o 6,7 %. Hodnota pojistného za tato odvětví dosahuje za 1. Q 2020 částky 2,696 mld. Kč, přestože o rok dříve se jednalo o 2,865 mld. Kč.“

Celý článek ZDE

Nestihli jste v nouzovém stavu navštívit včas STK? Pojišťovny vychází vstříc motoristům s propadlou technickou kontrolou

Praha, 24. dubna 2020 – Pojišťovny během vyhlášeného nouzového stavu a ještě dva měsíce po jeho skončení nebudou při likvidaci pojistných událostí z havarijního pojištění přihlížet k případnému propadlému datu technické kontroly (STK) vozidla. Na tomto postupu se shodlo prezidium České asociace pojišťoven a vydalo doporučení svým členským pojišťovnám (ty tvoří 98 % trhu).

Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven vysvětluje tento krok: „V současné situaci, kdy je vyhlášen nouzový stav a všeobecně omezený volný pohyb osob na nejnutnější cesty, nelze rozumně očekávat, že někteří motoristé, zejména senioři, lidé v karanténě či jiných nelehkých situacích, měli nebo stále mají možnost zajistit nové osvědčení STK, pokud jim staré vyprší právě v této době. Nechceme nikoho nutit v rámci zachování veřejného zdraví, aby někam jezdil a zbytečně se stresoval,“ a dodává: „Až do dvou měsíců od ukončení nouzového stavu proto pojišťovny nebudou při likvidaci pojistných událostí z havarijního pojištění přihlížet čistě k propadlému datu technické kontroly, pokud vypršela v období nouzového stavu a zároveň jsme doporučili pojišťovnám, aby při uplatňování regresů u povinného ručení citlivě vyhodnocovaly okolnosti vedoucí ke ztrátě osvědčení STK u viníků nehod a posuzovaly příčinnou souvislost nehody s technickým stavem vozidla.“

Pojišťovny potvrzují, že dokážou odhalovat pojistné podvody ve vyšších finančních objemech.

Průměrná výše odhaleného pojistného podvodu v roce 2019 dosáhla 230 000 Kč

Pojistné podvody 2019 v bodech:

·         8474 podezřelých pojistných událostí

·         Odhalené podvody v hodnotě 1,133 mld. Kč

·         Počet odhalených podvodů v pojištění vozidel se zvýšil o 31 %

·         Nejvíce prokázaných podvodů (55 %) je z oblasti pojištění majetku a odpovědnosti

·         Podvody v oblasti pojištění vozidel a osob klesají díky posilující prevenci

Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) prověřily v roce 2019 celkem 8474 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,133 mld. Kč. Důvod, proč počet i objem šetřených případů pojistných podvodů u pojištění vozidel i u pojištění osob klesají, souvisí s rozšiřujícími se možnostmi odhalovat rizikové jednání pro pojistný podvod nikoliv pouze reaktivně, až ve fázi pojistné události, ale již při vstupu do pojištění. Díky tomuto posilujícímu preventivnímu působení klesá počet pojistných podvodů, neboť podvodná pojistná událost v případě fungující prevence při vstupu do pojištění ani nevznikne.

Celý článek ZDE

Vývoj pojistného trhu v roce 2019

Trh meziročně roste zejména díky neživotnímu pojištění. V roce 2019 pojišťovny řešily druhý největší počet pojistných událostí z vichřice a krupobití za poslední dekádu

Shrnutí

 • Předpis smluvního pojistného 136,72 miliard korun
 • Celkový růst trhu o 5,7 %
 • Životní pojištění rostlo o 2,6 %
 • Neživotní pojištění rostlo o 7,3 %
 • 66 tisíc řešených událostí po vichřici a krupobití
 • Průměrná škoda z POV na majetku 45 tis. Kč, újma na zdraví 400 tis. Kč
 • Průměrná škoda z HAV na majetku 28 tis. Kč

Celkové výsledky

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP vychází podle předběžných údajů za rok 2019 ve výši 136,72 mld. Kč. To ve srovnání s rokem 2018 a s předpisem pojistného 129,37 mld. Kč představuje navýšení o 5,7 %, zatímco o rok dříve trh rostl pouze o 4,8 %. „Dle metodiky ČAP tak trh meziročně narostl, především díky neživotnímu pojištění, na předpisu pojistného o výrazných 7,35 mld. Kč,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, pojistný analytik České asociace pojišťoven.

Celý článek ZDE

Upozornění pro klienty pojišťoven v souvislosti s vládním přijetím Daňového balíčku:

V souvislosti s přijetím Daňového balíčku, který v sobě zahrnuje také změnu způsobu zdanění technických rezerv pojišťoven, odvedou pojišťovny v letech 2021 a 2022 celkově částku zhruba 10 miliard korun.

Tato změna zdanění může mít vliv na klienty životního pojištění. Namísto toho, aby se prostředky klienta u investičního životního pojištění průběžně zhodnocovaly a klientům se připisoval podíl na výnosech, bude pojišťovna nucena z prostředků životního pojištění předčasně uhradit daň. Toto snížení výnosnosti u stávajících dlouhodobých smluv životního pojištění  se nemůže nepromítnout do nižšího výnosu pro klienty.

Zdanění neovlivní výplatu pojistného plnění. Pojišťovny budou i nadále poskytovat zákaznický servis na vysoké úrovni, kterou již dříve nastavily.

Zdanění rezerv v oblasti neživotního pojištění nemá žádný přímý vliv na klienty. Nelze však vyloučit nepřímý negativní vliv na cenu pojištění a rozsah doprovodných služeb. Dopad zdanění na jednotlivé pojišťovny je různě velký, v některých případech však nová jednorázová daň může dosáhnout i třínásobku ročního zisku pojišťovny. O tom, jakým způsobem konkrétní pojišťovna zareaguje je otázka její vlastní cenové a zákaznické politiky.  

4. konference pojistného trhu ČAP: Insuring Healty Future

Demografické změny jsou neúprosné a pojišťovny proto vykračují směrem k soukromému zdravotnímu pojištění

Praha, 2. prosince 2019 – Představitelé pojišťoven diskutovali na 4. konferenci pojistného trhu spolu s odborníky pojistného trhu, lékaři, univerzitními profesory, zahraničními experty a odbornou veřejností o tom, jak může pojistný sektor pomoci v oblasti pojištění zdravotní a dlouhodobé péče, která se i kvůli demografickým změnám stává palčivým tématem. Již tradiční konferenci pořádala Česká asociace pojišťoven a záštitu nad konferencí převzal i letos guvernér České národní banky, Jiří Rusnok. Konferenci navštívilo téměř 300 hostů a několik stovek další ji sledovalo v online přenosu.

Celý článek ZDE

Ceny Effie ovládla kampaň Nepozornost zabíjí

Praha, 7. listopadu  2019 – Kampaň České asociace asociace Nepozornost zabíjí sklidila dvě ceny v letošním ročníku soutěže Effie, a to především hlavní cenu Grand Prix. O té hlasovala porota přímo během slavnostního večera. Vedle hlavní ceny získala kampaň cenu v kategorii Sociální, ekologický, kulturní marketing. Kampaň #nepozornost zabíjí vytvořila pro Českou asociaci pojišťoven agentura BeefBrothers ve spolupráci s Ewing PR.

Cílem kampaně je upozornit na rizikové používání mobilního telefonu a další rizikové chování, které vede k nepozornosti při řízení nebo při pohybu v provozu a přesvědčit širokou veřejnost, aby změnila své chování a způsob manipulace s telefonem omezila za volantem na minimum. Kampaň se objevila v TV, onlinu i v dalších nosičích. Součástí strategie bylo i PR.

Celý článek ZDE

Trest za obezřetnost dopadne na pojišťovny i jejich klienty

Praha, 6. listopadu  2019 – Hlasování v Poslanecké sněmovně skončilo schválením návrhu zákona o změnách ve zdanění technických rezerv pojišťoven. Poslanecká sněmovna nereagovala na doporučení rozpočtového výboru vyloučit ze zdanění rezervy na životní pojištění.

„Výsledek hlasování v Poslanecké sněmovně o zdanění technických rezerv bereme na vědomí, ale mrzí nás, že ministerstvo financí nijak nereagovalo na naše četné argumenty k úpravám tohoto, dle našeho názoru, špatného návrhu,“  říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, a dodává: „Byli jsme vždy přesvědčeni, že stát chce pojišťovny, které jsou dobře vybavené kapitálem a mají bezpečné rezervy a že nebude riskovat odolnost sektoru kvůli krátkodobé spotřebě v rozpočtu. Vláda si ale nakonec předem vybere a utratí prostředky, které by byly stejně z větší části zdaněné v budoucnu, navíc tím vědomě snižuje daňové příjmy dalších vlád. Je to určitý signál pro naše akcionáře.“

Celý článek ZDE

Vývoj pojistného trhu ve 3. Q 2019: Majetkovým škodám opět dominovaly události způsobené vichřicemi a krupobitím

Celkový výsledek

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP vychází podle předběžných údajů za 3 čtvrtletí roku 2019 ve výši 102,9 mld. Kč a oproti stejnému období minulého roku, kdy dosáhl hodnoty 97,4 mld. Kč, narostl o 5,6 %. „Meziročně se předepsané pojistné upravené dle metodiky ČAP navýšilo o 5,5 mld. Kč.  Tempo růstu tak  ke konci 3. Q 2019 zrychlilo o 0,9 p. b.,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, analytik České asociace pojišťoven.

Vývoj v segmentu životního pojištění

Předepsané pojistné životního pojištění upravené dle metodiky ČAP dosáhlo za 3. čtvrtletí roku 2019 hodnoty 33,96 mld. Kč a meziročně rostlo o 3,5 %, resp. o 1 133 mil. Kč. Ve srovnání s růstem 2,9 % za 1. pololetí se tak růst životního pojištění dále urychluje.

Posilují i produkty s jednorázově placeným pojistným, které narostly meziročně o 28 %, což opět potvrzuje významnou změnu oproti téměř 18% poklesu ke konci roku 2018. Naznačenou změnu trendu po dlouhodobém poklesu bude ale možné potvrdit až s delším časovým odstupem.

Jaroslav Urban dále uvádí: „Produkty s běžně placeným pojistným aktuálně rostou o 3,5 %, což oproti hodnotám stejného období předchozího roku s nárůstem pojistného o 1,4 % představuje další postupné zlepšení.“

Varovnou zprávou pro životní pojištění nicméně stále zůstává přetrvávající klesající počet pojistných smluv. V kontrastu se situací k 30. 9. 2018 bylo během jednoho roku ukončeno přibližně 109 tis. pojistných smluv životního pojištění. Aktivních smluv tak zůstává 5 128 tis, tedy o meziročně o 2,1 % méně.

Počet a objem nově uzavíraných smluv běžně placeného životního pojištění (tzv. obchodní produkce) za 3. čtvrtletí roku 2019 ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 dále klesá. Konkrétně bylo uzavřeno o 20 % méně smluv spolu se snížením pojistného o 8 %. Obchodní produkce 3. čtvrtletí 2019 zahrnuje 342 tisíc smluv celkem a z toho připadá 321 tisíc smluv na životní pojištění s běžně placeným pojistným a s objemem předepsaného pojistného téměř 3,8 mld. Kč.

V dlouhodobém ročním srovnání stále platí, že namísto situace v letech 2011 a 2012, kdy bylo za roční období uzavřených cca 900 tis. nových smluv životního pojištění a zároveň cca 1 milion smluv byl ukončen, tak nyní bylo uzavřeno již cca jen 450 tis. smluv s běžně placeným pojistným a počty ukončených smluv poklesly na cca 550 tis.

Vývoj v segmentu neživotního pojištění

K vývoji neživotního pojištění Jaroslav Urban doplňuje: „Ve srovnání se situací předchozích let, kdy nárůst neživotního pojištění znatelně kontrastoval s útlumem růstu pojištění životního, se nyní rozdíly mezi oběma segmenty zmírňují. Konkrétně v neživotním pojištění za první 3 čtvrtletí roku 2019 dosáhlo předepsané pojistné hodnoty 68,9 mld. Kč a vůči srovnatelnému období roku 2018 posílilo o 6,8 %. Ačkoli nyní meziročně přidalo přibližně 4,4 mld. Kč, tak stále nepřekonalo 7,2% růst dosažený v neživotním pojištění za celý rok 2018.“

Pro hlavní odvětví neživotních pojištění platí následující srovnání:

 • V povinném ručení postupně dochází k dalšímu zrychlování růstu předepsaného pojistného. Aktuálně meziročně roste o 8 % na 18,9 mld. Kč, což je o 1,4 procentních bodů více než před rokem. Nicméně celkové navýšení je částečně způsobeno jen nadále rostoucím počtem pojištěných vozidel (aktuálně +3,6 %).

 

 • Havarijní pojištění si udržuje vysoké tempo růstu (aktuálně +10,5 %, což se výrazně neliší od růstu 10,6 % v 1. pololetí 2019), ale i v tomto případě je vývoj významně ovlivněn rostoucím počtem havarijně pojištěných vozidel (+7,9 %).

 

 • Po mimořádném poklesu podnikatelských pojištění v 1. čtvrtletí 2019 a stabilizaci v 1. pololetí 2019 se výše předepsaného pojistného za 3. čtvrtletí vrací k růstu a dosahuje hodnot o 3,2 % vyšších než ve stejném období minulého roku.

 

 • Retailové majetkové a odpovědnostní pojištění meziročně posílilo o 5,5 % a za tři čtvrtletí roku 2019 dosáhlo předpisu pojistného cca 9,3 mld. Kč. Kč; tedy nadále udržuje stabilní tempo růstu jako za celý rok 2018.

Majetkové škody za třetí čtvrtletí roku 2019

Členské pojišťovny ČAP za tři čtvrtletí roku 2019 řešily téměř 214 tis. pojistných událostí s odpovídající škodou převyšující hodnotu 7,75 mld. Kč, což představuje 14 % růst počtu pojistných událostí a 5 % růst objemu škod.

„Statistice majetkových škod i za třetí čtvrtletí dominují události způsobené nepříznivými výkyvy počasí, konkrétně vichřicemi a krupobitím. Objemy těchto škod za třetí čtvrtletí roku 2019 dosáhly rekordní úrovně od roku 2014, když pojišťovny zaregistrovaly 19 656 pojistných událostí v celkové výši 1,064 mld. Kč. Ve srovnání s průměrnou situací v letech 2014 až 2018, kdy vichřice a krupobití každý rok způsobily v průměru 9 tisíc pojistných událostí za 470 mil. Kč, vychází intenzita řádění živlů v letošním třetím čtvrtletím více než dvojnásobná,“ uzavírá výsledky Jaroslav Urban.

 krupy1

 krupy2

V dlouhodobém srovnání nastaly největší škody spojené s krupobitím v létě roku 2010, kdy především z důvodu poškození enormního počtu vozidel vyplatily pojišťovny svým klientům 2,1 mld. Kč za 38 tisíc pojistných událostí.