Neživotní pojištění nabralo dech

Praha, 30. dubna 2008 – Podle nejnovějších výsledků České asociace pojišťoven (ČAP) za první čtvrtletí 2008 vykázalo nejvýraznější tempo růstu ve srovnání se stejným obdobím předchozích let neživotní pojištění. Dynamiku životního pojištění pak výrazně ovlivňují smlouvy s běžně placeným pojistným.

Motivace ke slušnosti – dohoda o limitu hmotné škody pro přivolání policie

Praha, 8. dubna 2008 - Dne 8. dubna 2008 se uskutečnila společná tisková konference Ministerstva vnitra ČR, České asociace pojišťoven (ČAP) a České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ministr vnitra Ivan Langer a prezident České asociace pojišťoven Ladislav Bartoníček zde představili dohodu mezi ministerstvem vnitra a pojišťovnami. Návrh se týká zejména úpravy navrhovaného zvýšení škodního limitu (stanovená hranice pro povinnost přivolat policii k nehodě), zavedení zákonné povinnosti sepsat společný záznam o dopravní nehodě („Jednotné evropské hlášení“) a zpřístupnění informací o spáchaných dopravních přestupcích, jež by pojišťovny do budoucna mohly zohlednit v pojistném.

Životní pojištění opět vzrostlo o 11,4 %

Praha, 29. řijna 2007 – Statistiky České asociace pojišťoven (ČAP) zaznamenaly ve třetím čtvrtletí roku 2007 sedmiprocentní nárůst celkového předepsaného pojistného. Výsledky jasně dokazují stabilně pozitivní vývoj.

Produktové infolisty k životnímu pojištění na novém webu ČAP

Praha, 13. listopadu 2007 - Česká asociace pojišťoven vypracovala přehledné a pro klienty srozumitelné charakteristiky jednotlivých druhů životního pojištění. Produktové infolisty ČAP zveřejňuje na svých nových webových stránkách www.cap.cz.

Etický výbor ČAP zahajuje svou činnost

Praha, 22. řijna 2007 – Etický výbor České asociace pojišťoven se v rámci smírčího jednání bude zabývat případy porušení etiky v pojišťovnictví. Po vydání stanoviska Etického výboru může ČAP viníka mimosoudně sankcionovat podle pravidel Kodexu etiky v pojišťovnictví.

ČAP vydává výroční zprávu 2006

Praha, 4. září 2007 – Česká asociace pojišťoven (ČAP) zveřejnila výroční zprávu za rok 2006. Výsledky potvrdily finanční stabilitu pojistného trhu.